22 en 23 oktober Nusta Karpay

Gaia-Goddess groen liggendHeelwording van je vrouwelijke aspecten in diepe verbinding met Moeder Aarde…
Graag begeleid ik je op het Re
genboogpad van de Nusta Karpay om de energie van de Nusta’s te delen.

Nusta’s zijn de Prinsessen of Priesteressen van Moeder Aarde. Karpay betekent inwijding, maar ook ‘uitwisseling’ en ‘stromen’.
Tijdens de 2-daagse Nusta Karpay ontvang je zeven inwijdingen die je verbinden met de Godinnen, Priesteressen, Moeder Aarde, de zeven vrouwelijke bergen in Peru en hun Apu’s (bergspirits). Het is een inwijdingspad van de Q’eros indianen, Inca sjamanen uit de hoge Andes in Peru, waarbij de vrouwelijke energie diep in onszelf wordt wakker gemaakt. Het is de vrouwelijke weg naar het het Christusbewsustijn, kort samengevat.

In de Nusta Karpay loop je het pad van naar vrouwelijke heelwording en balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. De inwijdingen maken de vrouwelijke energie in je wakker, alle vrouwelijke aspecten in jezelf worden geheeld. De inwijdingen zijn zowel voor mannen als vrouwen heel helend, ze brengen de mensheid en Moeder Aarde op een hoger bewustzijnsniveau. Mannen komen bijvoorbeeld dichter bij hun zachtheid en aanvoelingsvermogen, bij vrouwen ontwaakt de Godinnen-energie en werkelijke vrouwelijke kracht. Je derde oog wordt geopend en je wordt verbonden met alle aspecten van moeder Aarde. We mogen samen onszelf en de aarde helen.

Balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie
In de wereld ontstaat steeds meer ruimte voor de energie van het vrouwelijke principe, die onze planeet en haar bewoners in een weergaloze transformatie brengt. Het uiteindelijke doel is de versmelting van de mannelijke en het vrouwelijke principe binnen elk van ons hier op Aarde, zodat we met onze Moeder Aarde kunnen mee-evolueren naar een hoger plan.

We leven in een tijd waarin de energie op aarde veranderd. De wijze mannen en vrouwen van verschillende natuurvolken komen met een boodschap die dezelfde kern bevat: tot nu toe overheerste de mannelijke energie op aarde. Stap voor stap is er een verandering op komst. We zitten nu in een periode waarin de vrouwelijke energie sterker en sterker wordt.

De wetenschappers signaleren ook verandering, het magnetisch veld om de aarde is aan het verschuiven in een snel tempo. Verklaringen van wetenschappers gaan over feitelijkheden. Energie gaat over gevoel. De vrouwelijke energie is lang verborgen geweest en onderdrukt. Steeds meer mensen lopen rond met gevoelens van onrust en merken dat ze worden aangetrokken door een ontdekkingsreis naar het herinneren van wat er op zielsniveau altijd al was, onze oorsprong, de essentiële werkelijkheid, de eenheid van alles. Door ons te verbinden met moeder Aarde krijgen wij weer vertrouwen en kom je thuis in jezelf. De Nusta Karpay is zo’n ontdekkingsreis en is een geschenk van de Q’eros Sjamanen aan de wereld. De Q’eros staan in verbinding met de energie van de voorouders, de kosmos en Moeder Aarde.

De Nusta Karpay werd alleen doorgegeven binnen de Inca gemeenschap. De Q’eros Sjamanen ontvingen een teken dat de tijden aan het veranderen zijn en dat het nu tijd is om de Nusta Karpay met de wereld te gaan delen. De basis van de vrouwelijke Nusta Karpay energie was op verschillende plekken en voor lange tijd diep begraven in Moeder Aarde. De Q’ero Sjamanen zijn naar 7 verschillende vrouwelijke gewijde plaatsen in Peru gegaan en hebben zich daar verbonden met de Nusta Karpay energie met de intentie om de Nusta Karpay met ons te delen.


Herkenning en verbinding

Wat gebeurt er met je als je dit leest? Als je voelt dat dit je aanspreekt, ben je er mischien klaar voor om je opnieuw met de Nusta Karpay energie te verbinden. De Nusta Karpay energie is een aspect van jezelf, of je nu man of vrouw bent, jong of oud. Door de initiaties breng je een healingproces op gang waardoor je de balans vind tussen mannelijke en vrouwelijke energie.

Door de Nusta Karpay ontwikkel je je zintuigen en bewust-zijn. Elke Nusta inwijding brengt op subtiel energetisch niveau (niet direct zichtbaar, wel voelbaar) een verbinding tot stand met een chakra (energiekanaal) in je lichaam. Dit helpt je om je fysieke en energetisch lichaam helemaal te activeren waardoor je een sterke verbinding krijgt met Moeder Aarde (Pacha Mamma) en de wilde, wijze oervrouw in jezelf. Het herinnert je er aan dat het er altijd al was en wachtte op de tijd dat het naar buiten kon komen. Of je nu een man als vrouw bent.

Transformatie
De wereld is aan het transformeren en we zijn op weg naar de Nieuwe Tijd. Je hoeft de wereld niet te veranderen. Als een bloem die gaat bloeien vindt deze transformatie vanzelf plaats. Je kunt jezelf wel voorbereiden op de Nieuwe Tijd en de omgeving waarin deze bloem gaat bloeien helpen. Door de Nusta Karpay kom je, stap voor stap op natuurlijke wijze en in je eigen ritme in verbinding met Moeder Aarde, met de stenen, planten dieren en mensen om je heen. Als je nu al de schoonheid van die bloem kunt zien en de essentie diep van binnen kunt gaan voelt hoef je alleen nog maar te zijn.

Het is een geschenk van liefde voor de mensheid dat de Q’eros deze heilige inwijdingen NU met ons delen, net als de Munay-Ki inwijdingen. Ze begeleiden ons naar het nieuwe ‘Gouden Tijdperk’. De Q’eros ontvingen een teken dat het NU tijd is om de Nusta Karpay met de wereld te delen. Zoals de profetie van de Inca’s verteld, staat de mens op de drempel van een evolutiesprong naar een hoger bewustzijn.

7 paden 7 chumpis web

De 7 inwijdingen
Voor de Q’eros is het getal 7 een heilig getal. Het staat in verbinding met de kleuren van de regenboog, je regenbooglichaam: de zeven chakra’s en de zeven heilige vrouwelijke bergen in Peru. Tijdens deze initiaties loop je het pad naar vrouwelijke heelwording en de balans tussen yin (vrouwelijk) en yang (mannelijk). De inwijdingen bestaan o.a. uit het inbrengen van zaden van licht in je chakra’s. Je wordt verbonden met de Spirit van het water en kunt je ego los gaan laten. Er wordt een verbinding gemaakt met het vuur waardoor je in je vrouwelijke kracht kunt komen. Je hart wordt geopend, net zoals je keel en je derde oog, waardoor heling kan plaatsvinden van het innerlijk kind en je communicatie. Je gaat werkelijk zien wie jij bent en je wordt op een dieper niveau verbonden met het Universum.

De zeven Nusta’s
Iedere Nusta brengt een ander aspect naar jou toe of in jou boven, schijnt een ander licht op je pad. Ik stel ze graag aan je voor…

 1. Mama Ocllo
  Voor de Inca is Mamma Occlo Moeder van alle Godinnen en Godin van de Wijsheid. Het is haar essentie  je  centrum te in jezelf te laten vinden en je  daar te gronden. Mamma Ocllo is verbonden met het eerste chakra, het element aarde en het archetype slang. Zij zorgt voor een stevige ankering in Moeder Aarde ofwel Pacha Mamma.De eerste inwijding is erop gericht jezelf te verlichten en is tevens een healing. Deze inwijding heelt je vrouwelijke kracht en herstelt de balans tussen jouw vrouwelijke en mannelijke aspecten.
  Neem 7 zelf gevonden stenen mee waarmee jij je verbonden voelt. Deze gebruiken we bij de eerste inwijding. Het kunnen stenen uit de natuur zijn of Chumpi stenen die de Q’eros gebruiken.
 2. Doña Mujia
  Verbinding met de Godin van het Water. Mujia betekent ‘meermin’ en staat voor ‘geest van het water’. De taak van deze Godin is ons te leren ‘loslaten’. Deze inwijding helpt om het negatieve aspect van het ego los te laten. Het is een ‘flowering rite’. Het middel voor dit ritueel zijn water en bloemen.
  bloemen despacho web
 3. Mama Simone
  Het helen van je roots, je voorouderlijke lijnen en het verbinden, helen en beschermen van de vrouwelijke kracht. Het laat je thuiskomen in jezelf. Mama Simone is de Godin van de Voorouders. Zij neemt je mee naar je voorouders, voorbij je voorouders, naar je begin, je oorsprong. Bij dit ritueel ontvang je een steen.
 4. Doña Theresa
  Verbinding met de Moeder van het Vuur en Verbinding met de Moeder van het Hart, zij is de Godin van Harmonie, van Zachtheid, verbonden met onze ziel. Deze inwijding gaat over het openen van het Hart en het helen van het innerlijk kind. Het werkmiddel voor dit ritueel is een Despacho of offergave.
 5. Maria Sakapana
  Verbinding met de Moeder/Godin van de Wind, het helen van communicatie en expressie in jou en het trouw blijven aan jezelf. ‘Spiraal van Wind’, Maria Sakapana is de Godin van Communicatie. Dit is een zuiverende rite. De gebruiksvoorwerpen voor dit ritueel zijn veren.
 6. Huana Huaman Tiklla
  Godin van Zien en Visie. Verbinding met de Valk, het openen van je 3e oog, zodat je gaat zien wie je werkelijk bent. Deze inwijding geeft een bekrachtiging van jou in je puurste vorm, het geeft een transformatie in jezelf van je reis met de Nusta’s. Het geeft balans en vrede in jezelf. Een energetische overdracht om je derde oog te openen voor helder zien, heldere visie en inzichten.
 7. Thomasa Huaman Tiklla
  Godin van de Vrijheid. Verbinding met het Universum, transformatie, tempel van vrijheid en bloei. Deze inwijding gaat over ‘bevrijding’. Zij verbindt ons met de 7 lichten en 7 sterren van de Pleiaden. Je ontvangt 3 kaarsen waarmee je 3 weken gaat werken. Je verbindt je in deze 3 weken telkens met de 7 Nusta’s om je wensen te manifesteren en je vrouwelijke energie aan te wakkeren.

Nusta Karpay in een groep of individueel, data en tarief
De Nusta Karpay kun je op verschillende manieren ontvangen. In een groep (max. 4 pers.) in twee dagen. Of individueel in twee dagen, of verspreid over meerdere dagen. De groepsbijeenkomsten staan in de agenda. Je kunt ook je eigen groep samenstellen, dan gaan we op zoek naar een datum. Neem hiervoor of voor een individueel traject graag contact op om te informeren naar de mogelijkheden.

Het uitwisselingstarief & investering in jouzelf voor de Nusta Karpay is in een groep is 240 euro en individueel 325 euro.

Je ontvangt naast de initiaties, een uitgebreide reader, koffie, thee en alle materialen. Zelf neem je 7 Nustastenen mee… maar daarover hoor je meer als je je inschrijft.